Taksan

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri güvenini sağlamak ve süreklilik
Taksan, uluslararası teknik standart ve kodlara uygun şekilde hizmetlerini sürdürebilmek amacıyla personelini çalışma konularında sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutmaktadır. TAKSAN personelini teknik standartlar konusunda olduğu gibi çevre sağlığı ve çalışma emniyeti konularında da bilgilendirerek özellikle radyografik muayene esnasında hem çalışan personelin hem de çalışma alanında bulunabilecek canlıların radyasyon emniyetinin sağlanmasına özel bir önem göstermektedir.

AMACIMIZ
Temel amacımız, müşterilere istediği hizmetleri yasal şartlar çerçevesinde, ilgili standartlara uygun olarak, eşit, doğru ve hızlı bir şekilde sunmak ve yaptığımız hizmetlerde müşteri güvenini sağlamak ve sürekli kılmaktır.

PRENSİPLERİMİZ
• Tarafsızlık,
• Güvenilirlik,
• Tüm müşterilere eşit hizmet,
• Müşteri memnuniyeti,
• Hızlı, doğru ve yerinde hizmet,

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması,

• Muayenelerin ilgili standartlara göre kontrollerinin yapılması, doğruluğu ispatlanmış metot ve cihazlardan yararlanarak sonuçlarının en kısa sürede doğru ve güvenilir olarak müşterilere iletilmesi,

• Yapılan muayenelerin ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

• Muayene alanı kapsamında yapılan-yapılacak gözetimlerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması,

• Çalışan personel için, eğitimlerin alınması, bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve çalışanların mutluluğu,

• Çalışanlarımızın Kalite Yönetim Sistemimizi öğrenmesi için eğitimlerin sağlanması, uygulama için eksikliklerinin giderilerek takibinin yapılması, kalitede sürekliliğin sağlanması,

• Çevre kanun ve düzenlemelere uyulması ve çevreye zarar verecek uygulamalardan kaçınılması,

Bu bilgiler doğrultusunda, müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini sağlamak, sözleşmelerin esas alındığı ilgili standartlar, şartnameler ve şirket kuralları çerçevesinde muayene hizmeti sunmayı taahhüt eder.
Tüm hakları saklıdır.
info @ taksanndt.com · 0262 344 24 64 Marjin